افزایش نرخ کلیک به مدت محدود (1000 ریال)
با سلام به شما همکاران گرامی...

نرخ کلکیک بر روی پست ثابت برای هر آی پی از 400 ریال به 1000 ریال افزایش پیدا کرد و این نرخ به صورت آزمایشی تا تاریخ 6 دیماه 94 میباشد و بعد از این تاریخ نرخ جدید کلیک را اعلام میکنیم.

امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید